Om Hagavikskolan

Hagavikskolan kommer att bli Växjö kommuns nyaste 7-9-skola. Fullt utbyggd kommer skolan ha plats för cirka 400 elever. Skolan kommer att vara klar för att ta emot elever vid höstterminens start 2024.

Skolan kommer att organiseras utifrån att elever har hemvister som huserar på olika våningsplan och det blir ungefär 200 elever per hemvist. Kring varje hemvist finns förutom lektionssalar elevskåp, sittytor och arbetsrum för personalen. I stor utsträckning kommer eleverna att ha sina dagar i sin egen hemvist när det gäller teoretiska ämnen medan de får göra en förflyttning genom skolan i praktiskt-estetiska ämnen.

Istället för separata grupprum kommer två klassrum i varje hemvist att bli L-formade. Här kan elever som behöver sitta lite mer avskilt göra det, men ändå vara med i klassrummet och undervisningen.

Natur- och teknikinriktning

Hagavikskolan inkluderar även en Natur- och Teknikinriktning (NoT). NoT har funnits i 11 år och fram till dess att Hagavikskolan är färdigbyggd kommer undervisningen att ske i paviljongerna vid Teknikum.

Undervisning i slöjd, idrott och naturvetenskapliga ämnen sker i Teknikums lokaler. På Teknikum finns också matsal och en egen fritidsgård. Eleverna har språkval, hem- och konsumentkunskap och musik på Fagrabäckskolan fram till höstterminen 2024.

Information om NoT-inriktningen

Kontakter

 • Hagavikskolan

  Expedition

  0470-416 99

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Hagavikskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 11 april 2024