NoT- naturvetenskap och teknikinriktning

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Då kanske NoT-inriktningen på Hagavikskolan är något för dig. NoT är en del av Hagavikskolan som kommer att bli Växjös nyaste högstadieskola som kommer stå färdig till höstterminsstarten 2024.

NoT-inriktningen utgår från läroplanen, LGR22 för grundskolan, och du läser de vanliga skolämnena.

Inriktningen strävar mot ett naturvetenskapligt fokus, vilket går som en röd tråd genom utbildningen och där det ämnesövergripande arbetssättet är tänkt att ge vinster såsom minskad stress och en mer övergripande helhetsbild över alla de ämnen som möter dig i din vardag. Här erbjuds du som elev att samverka i projekt och företagssamarbeten. Inriktningen har funnits sedan 2011 och har hunnit bygga många traditioner där du är medskapare till ditt eget kunskapsbyggande.

Här möts du av behöriga lärare med hög kompetens och erfarenhet. På skolan finns även elevkoordinator, skolsköterska och kurator. Vi jobbar tätt tillsammans med våra fritidsledare som finns på NoTs egen fritidsgård vars lokaler ligger inne på Teknikum. Fritidsgården har öppet under skoltid, vissa kvällar och helger. Där kan du vara på raster och annan ledig tid för att umgås med kompisar, spela biljard, schack, brädspel, pingis eller hänga med fritidsgårdens personal.

På NoT-inriktningen kommer du under dina tre år på högstadiet att få många olika upplevelser och erfarenheter.

 • Du kommer att samarbeta med elever från andra årskurser.
 • Du kommer att få arbeta ämnesövergripande på olika sätt, i teman och mellan olika ämnen.
 • Du får utlopp för din kreativitet och initiativförmåga i olika uppdrag och utmaningar. Exempel på projekt som vi har genomfört under åren är Future City, First Lego League, Problemlösarna, Mathivation, Teknikåttan och Forskarhjälpen.
 • Du kommer ha PRAO inriktad mot naturvetenskap och teknik. Vi är en s.k SKAL-skola vilket innebär att skola och arbetsliv har ett samarbete för att stärka intresset för natur- och teknik.

Vi vill att din tid på NoT ska präglas av olika utmaningar, kontakt med omvärlden, temaarbete, att dina egna intressen tas tillvara och givetvis att du känner trygghet med dina kompisar och lärare.
Vi vill också att du efter tre år på NoT fått möjlighet att utveckla din kreativitet, ta ansvar och att du känner en ökad självtillit inför kommande utmaningar på gymnasiet.

Våra skolundersökningar visar på hög trivsel, goda och tillitsfulla relationer till de vuxna på skolan och en stor andel av våra elever lämnar NoT med god och hög måluppfyllelse.

Kontakter

 • Hagavikskolan

  Expedition

  0470-416 99

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Hagavikskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 6 november 2023