Fritidshem

Fritidshem finns vid samtliga skolor för barn i åldern 6-12 år. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan. Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Arbetslösa kan ansöka om plats om behov finns

Fritidsplats - ansök, ändra eller säg upp om plats

Viktigt att anmäla inkomstuppgift

Det är väldigt viktigt att du anmäler dina inkomstuppgifter i systemet Saits för vårdnadshavare. Det är även viktigt att du uppdaterar dina inkomstuppgifter om de har förändrats. Det kan handla om att du byter jobb som gör att din lön förändras, att du går från arbetslös till arbete och vice versa, går på föräldraledighet eller studerar.

Avgift för fritidshem

Sedan 7 november 2022 används systemet Skola24 för fritidshem vad gäller schemahantering och frånvaroanmälan. Därför behöver du som vårdnadshavare lägga in vistelseschema på nytt.

Skola24 finns både i webbvariant och som app till mobilen. Via webbsidan Skola24 fritidshem Länk till annan webbplats. kan du lägga in vistelsetid, frånvaroanmälan samt lägga till flera vuxna som får hämta barnet på fritids. Mobilappen Skola24 kan du med fördel ladda ner och använda för att lämna frånvaroanmälan. Den gäller både för grundskolan, gymnasiet och fritids.

På både webbplatsen och i appen loggar du som vårdnadshavare in med Bank-ID.

Kom igång med Skola24 för vårdnadshavare – Skola24 Länk till annan webbplats.

Intyg från arbetsgivare eller studieanordnare ska visas inför en placering på fritidshem och om rektor så begär. Barn har inte rätt till plats om föräldrar är pensionärer eller föräldralediga.

På vissa skolor bedrivs öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10 - 12 år. Kontakta skolans rektor för mer information om den öppna fritidsverksamheten.

På vissa skolor bedrivs öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10 - 12 år. Kontakta skolans rektor för mer information om den öppna fritidsverksamheten.

Vill du säga upp platsen görs det senast en månad innan barnet slutar. Du får betala avgift under uppsägningstiden, som är en månad.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024