Klagomål på utbildningen

Så här gör du när du vill lämna klagomål eller lämna synpunkter på utbildningen i förskola eller skola.

 • Kontakta förskolan eller skolan i första hand
  Kontakta berörd personal vid den berörda förskolan eller skolan.
 • Kontakta rektor i andra hand
  Kan personalen inte lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektorn.
 • Kontakta utbildningsförvaltningen i tredje hand
  Har problemet inte åtgärdats av rektor, eller om ni inte har haft en konstruktiv dialog, kontaktar du utbildningsförvaltningen.

Så här kontaktar du utbildningsförvaltningen:

Välj ett av de tre sätten.

 • Post
  Skriv till oss på adress:
  Växjö kommun
  Utbildningsförvaltningen
  Box 1222
  351 12 Växjö
 • Telefon
  Kontakta Växjö kommuns Kontaktcenter på telefon 0470-410 00, så hjälper de dig att få kontakt med handläggare på utbildningsförvaltningen.
 • Kommunens e-tjänster
  Anmäl ditt klagomål eller lämna din synpunkt på Växjö kommuns e-tjänst för synpunkter, beröm och klagomål.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Beskriv ditt ärende. Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, vilken elev och vilken enhet som berörs. Du kommer att kontaktas av utbildningsförvaltningen snarast. En utredning av din synpunkt eller ditt klagomål ska göras så snabbt som möjligt.

Du får en bekräftelse på att klagomålet eller synpunkten är mottaget och kontaktas av handläggaren. Utredningen ska göras så snabbt som möjligt.

Tänk på att ditt ärende blir allmän handling som diarieförs. Det innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den eller få en kopia, men om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas.

Tillsynsmyndigheter

Är du inte nöjd med vår handläggning kan du göra en anmälan till de statliga tillsynsmyndigheterna Länk till annan webbplats..

När det gäller fristående verksamheter gäller respektive enhets rutiner för klagomål.

Senast uppdaterad: 9 juni 2022