Fristående förskolor och skolor

Här finns information om fristående verksamheter, fristående förskolor och skolor.

Här finns information om vilka fristående förskolor och skolor, alltså förskolor och skolor som bedrivs i privat regi. Där finns också information som riktar sig mer direkt till de som bedriver fristående verksamhet, exempelvis i form av riktlinjer.

Starta fristående verksamhet

För de som vill starta fristående verksamhet finns information om det i länken under rubriken Relaterade dokument.

Avgifter för att ansöka om att starta fristående förskola eller skola

Observera att Växjö kommun tar ut en avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgifterna ska vara utbildningsnämnden tillhanda för att ansökan ska behandlas och tas ut oberoende av om ansökan beviljas.

Följande avgifter gäller:

  • Nyetablering: 25 000 kr
  • Utökning av verksamheten: 10 000 kr
  • Ägarbyte: 10 000 kr

Nätverksträffar

Utbildningsförvaltningen anordnar nätverksträffar för de som bedriver fristående verksamheter.

Tilläggsbelopp

Riktlinjer för tilläggsbelopp Länk till annan webbplats.

Fristående verksamheter med barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd kan ansöka om ett tilläggsbelopp hos utbildningsnämnden. Ansökan görs via en e-tjänst som ni fått via mejl från utbildningsförvaltningen. Ni kan även kontakta Växjö kommun centrala barn- och elevhälsa för att få tillgång till e-tjänsten.

Omfattande frånvaroanmälan

Anmälan om omfattande frånvaro, fristående enheter och övriga kommuner Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 april 2024