Önskemål om att byta skola

För att en elev ska kunna byta från en skola till en annan är det flera faktorer som spelar in för att det ska kunna vara möjligt. Sista ansökningsdatum för höstterminen är den 15 maj och inför vårterminen den 15 november.

För att byta skola ansöker ni om skolbyte via e-tjänsten. I e-tjänsten anger ni vilken skola ni önskar att ert barn ska placeras på. Har ni ansökt om skolbyte kommer ni inför kommande termin att få en notifiering via e-tjänsten med frågan om det fortfarande är aktuellt med skolbyte. Observera att du behöver ansöka om skolbyte innan den 15 maj för kommande hösttermin och innan den 15 november för kommande vårtermin.

Om ni vill ändra era val eller dra tillbaka ansökan loggar ni in i e-tjänsten och ändrar. Finns det plats på en önskad skola och ni har mest rätt till den platsen kommer ert barn att placeras på den skolan.

Byta från fristående skola till kommunal skola

Om barnet går på en fristående skola och ni vill byta till en kommunal skola så gör ni det genom att fylla i en inflyttsanmälan, det eftersom barnet inte finns i den kommunala verksamheten. I anmälan anger ni alla de kommunala skolor barnet kan tänka sig att gå på, och de ansökningar hanterar vi skyndsamt, men om barnet önskar en specifik skola där alla platser redan är upptagna så ställs barnet i kö.

Observera att byten endast görs till terminsstarterna.

Rätten till skolskjuts försvinner om eleven byter skola

Om ert barn idag uppfyller kriterierna för skolskjuts och det primära är att fortsätta få skolskjuts så vill vi göra er uppmärksamma på att ni avsäger er rätten till skolskjuts om ni väljer att byta skola.

Om skolskjuts

Utbildningsförvaltningen hanterar alla ansökningar enligt kommunens riktlinjer där vi tillämpar skolbytesperioder. Arbetet blir mer rättssäkert och ger alla samma möjlighet samtidigt som vi, genom att skolbytet sker i samband med terminsstart, säkerställer att barnet får en bra introduktion. Detta gör vi för barnens bästa.

Ni kan ansöka om skolbyte för ert barn oavsett vilken årskurs barnet går i. Utbildningsförvaltningen har två skolbytesperioder per år; en på vårterminen för kommande hösttermin och en på höstterminen för kommande vårtermin. Sista ansökningsdatum för höstterminen är den 15 maj och inför vårterminen den 15 november.

Ni som har ansökt om skolbyte via e-tjänsten kommer att få en notifiering när beslutet är taget. Beslutet ser ni genom att logga in i e-tjänsten. Om ni ansöker om skolbyte inför hösttermin får ni beslutet senast i juni. Om ni ansöker om skolbyte inför vårtermin får ni beslutet i slutet av november.

I samband med att ert barn får en placering på den nya skolan upphör placeringen på den gamla skolan. Det finns ingen ångerperiod då en ny elev kommer att få den gamla platsen. Den nya skolan får information om att ert barn fått plats på skolan och kontaktar er för mer information och introduktion.

Om det inte finns plats på den skolan ni ansöker till behåller barnet sin plats på nuvarande skola och står kvar i kön till önskad skola. Inför nästkommande termin får ni en fråga om det fortfarande är aktuellt med skolbyte.

Alla skolbyten sker i mån av plats. Är det fler elever som ansöker till en skola än vad det finns lediga platser fördelas platserna enligt följande urvalskriterier:

1. Elev med skyddade personuppgifter
2. Elever med särskilda skäl
3. Syskonförtur - elev vars syskon redan går på önskad skolenhet
4. Elev med högst antal dagar i placeringskö
5. Elev med längst relativa närhet
6. Lottning

Om särskilda skäl finns enligt urvalskriterierna kan ni komplettera ansökan i e-tjänsten.

Särskilda skäl kräver dokumentation som beskriver orsaken till att eleven behöver få en plats på den specifika skolan. Det kan röra sig om dokumentation från regionen, att nuvarande skola styrker behovet eller liknande belagd dokumentation. Länk till e-tjänsten för särskilda skäl får du i det notifieringsmejl som skickas ut via e-tjänsten när du ansökt om att byta skola.

Det är viktigt att det framgår i ansökan varför eleven behöver en plats på den specifika skolan. Om särskilda skäl finns, tas placeringsbeslutet av den verksamhetschef / biträdande verksamhetschef som har ansvar för mottagande skola.

Om det finns synnerliga skäl för att omedelbart genomföra ett skolbyte kan ni ansöka om det via en länk i e-tjänsten. För att ansöka om omedelbar handläggning krävs dokumentation som styrker behovet av ett omedelbart skolbyte. Det kan röra sig om dokumentation från regionen, att nuvarande skola styrker behovet eller liknande styrkt dokumentation.

Senast uppdaterad: 23 juli 2024