Fritidsgårdarna årskurs 7-9

En fritidsgård är en öppen och trygg mötesplats för alla ungdomar från årskurs 7. All verksamhet är alkohol- och drogfri. Fritidsgårdar finns på kommunens 7-9 skolor och har varierade öppettider på både dagtid, kvällstid, helger och lov.

På respektive fritidsgårds sida kan du läsa mer om aktuella aktiviteter, öppettider och kontaktuppgifter.

Braås
Elin Wägner
Fagrabäck
Lammhult
Norregård
Pär Lagerkvist
Ringsberg
Teleborg Centrum
Hagavikskolan/NoT

Fritidsgården är en mötesplats där man träffar sina kompisar och lär känna nya vänner. På fritidsgården kan man spela sällskapsspel, TV-spel, lyssna på musik, vara med i planerade aktiviteter som tävlingar, turneringar, filmkvällar, Tjejer emellan med mera. Vi har även en digital fritidsgård. Verksamheten blir vad ungdomarna vill att den ska vara! Fritidsgårdarna har ett nära samarbete med skolorna under skoldagen.

Gemensamma arrangemang

Fritidsgårdarna i Växjö kommun genomför varje år ett antal större arrangemang för att skapa möten mellan ungdomar från olika kommundelar, kulturer och miljöer. Arrangemangen ska vara positiva och drogfria alternativ med hög vuxennärvaro. På loven arrangerar fritidsgårdarna även aktiviteter tillsammans med andra aktörer runt om i kommunen.

Fritidsgården ska stimulera och ge utrymme för ungdomars möten samt möjligheter att själva påverka verksamheten. Målet är att erbjuda gemenskap och meningsfulla fritidsaktiviteter. Förutsättningar ges för ungdomar att utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster. Fritidsgårdens verksamhet karakteriseras av öppenhet och frivillighet. Vid kommunens fritidsgårdar arbetar personer som är utbildade fritidsledare eller har en annan liknande utbildning för att arbeta med ungdomar.

På fritidsgården och alla arrangemang som anordnas är det alkohol- och drogfritt. Om en ungdom kommer till fritidsgården och har druckit alkohol kontaktas alltid föräldrarna. Vid misstanke (tydliga tecken eller att andra ungdomar/vuxna uttrycker oro) om att en ungdom använder narkotika eller dopningsmedel kontaktas alltid föräldrarna. Vid större arrangemang alkocheckar vi alla ungdomar i entrén. Om en ungdom uppträder störande eller på annat sätt förstör den öppna verksamheten har fritidsledaren ett enskilt samtal med individen. Om ungdomen fortfarande inte följer regler som finns eller inte slutar störa verksamheten på fritidsgården kan avstängning ske.

Föräldrar är alltid välkomna att besöka eller kontakta fritidsgården.

Vår digitala fritidsgård vänder sig till ungdomar på våra kommunala högstadieskolor. Den passar dig som spelar datorspel, är på sociala medier, har svårt att ta dig till den fysiska fritidsgården eller har lättare att umgås digitalt.

Öppettider

Vi har för närvarande öppet tisdagar och torsdagar.

Detta hittar vi på

Vi spelar CS:GO, Minecraft och andra onlinespel. Vi har frågesport och diskussioner. Här finns vuxna att vända sig till digitalt. Under lov och helger anordnar vi tävlingar i de olika spelen och vi träffas även fysiskt (LAN) under vissa lov.

Så kommer du med

Ta kontakt med fritidsledaren på din fritidsgård så hjälper hen dig att få en inbjudan till den digitala fritidsgården. 

Tjejer Emellan erbjuder en positiv och uppskattad verksamhet för att öka unga tjejers delaktighet, jämställdhet och integration. Målgruppen är tjejer i åldern 13 -20 år.

Vi utgår från den demokratiska tanken, där alla får vara med och bestämma, där alla kan få känna sig delaktiga, och ha en röst.

Vi arbetar med att stärka tjejerna utifrån en metod där tjejerna får "ett eget rum" – för samtal, diskussion, stöd, peppning och utveckling. Det finns en tid i livet då detta kan behövas för att stärka självkänslan och bygga nätverk av nya kontakter. I alla delar av Tjejer Emellan arbetar vi med demokrati och delaktighet, att det är majoritetsbeslut som ska tillämpas. En tjej/kvinna – en röst. För att få rösträtt måste man ha deltagit på en planeringshelg som genomförs två gånger/år. Helgen är viktig dels för att lära känna varandra och för att skapa trygghet för de som inte har arbetat i liknande verksamheter. Här har alla tjejer möjligheter att påverka verksamheten. Du kan komma med förslag på vad vi ska göra och även vara med och genomföra aktiviteter.

Följ oss på Instagram: @tjejeremellan.

Tjejer emellan finns på de flesta fritidsgårdarna.

Kontaktperson:
Lotta Rosvall Larsson, e-post: lotta.rosvall-larsson@vaxjo.se

Fler arenor och verksamheter för ungdomar

Senast uppdaterad: 19 september 2023