Elev och vårdnadshavare - Ringsbergskolan

Här finns information om exempelvis skolskjuts, rastfaddrar, modersmålsundervisning, klassernas kaledrar, protokoll från föräldraråd och en del annat som du som elev eller vårdnadshavare kan tänkas ha frågor om. Här kan du också läsa mer om var du kan hitta information från din skola och utbildningsförvaltningen - skolans webbplats eller lärplattformen.

Information från din skola och utbildningsförvaltningen

Skolans webbplats

Här hittar du allmän information om skolan och svar på frågor som rör den vardagliga verksamheten som till exempel matsedel, lovdagar och elevhälsa.

Lärplattformen IST lärande

Där hittar du mer praktisk och aktuell information om skolans verksamhet. I lärplattformen finns även information som rör ditt/dina barn, som till exempel senaste utvecklingssamtalet. För att logga in till lärplattformen behöver du Bankid.
Lärplattformen IST lärande

Senast uppdaterad: 28 maj 2024