Om Furuby skola

Furuby skola i Furuby cirka 1,5 mil öster om Växjö centrum. Vi är en F–6-skola med cirka 70 elever. Skolan är indelad i klasserna förskoleklass, årskurs 1-2, årskurs 3-4 och årskurs 5–6.

Personalen på skolan arbetar mycket tillsammans. Vi är en liten skola där alla känner varandra och tillsammans skapar vi en trygg skola med bra måluppfyllelse.

För att utveckla vår kunskap och möta varje elev utifrån ett relationellt perspektiv jobbar pedagogerna med Skolverkets moduler Specialpedagogik för lärande.

Skolans vision: liten skola - stor gemenskap, vilja veta - våga växa

Kontakter

 • Furuby skola

  Expedition

  0470-415 01

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Idrottsvägen, 365 93 Furuby

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Furuby skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 27 juni 2024