Om Centrumskolan

Centrumskolan är en skola med årskurs F-6, med cirka 350 elever. Skolan ligger vid Dalbo Centrum och bakom skolan finns Araby Park Arena där vi använder lokaler samt grönområden, dessutom har vi promenadavstånd till Växjö Centrum.

Grunden i vårt arbete på Centrumskolan är tre inriktningsmål:

 • Kvalitet i utbildningen
 • Likvärdighet i utbildningen
 • Utveckling och lärande

I inriktningsmålen finns en nationell målsättning för varje verksamhetsform:

I förskoleklass ska alla elever få en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att utvecklas och lära samt förbereda för fortsatt utbildning och för fritidshemmet.

I grundskolan ska alla elever få en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att få och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning

I fritidshemmet ska alla elever få en meningsfull fritid och en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att utvecklas och lära samt få en god grund för fortsatt utbildning

På Centrumskolan arbetar vi med;

 • Flerlärarskap inom alla verksamheter och i grundskolan i flera ämnen och lektioner.
 • Fokus på svenska och svenska som andraspråk i alla årskurser genom att vi gör en kartläggning av elevens språknivå, så att eleven får rätt undervisning.
 • Ett strukturerat arbete med att skapa förförståelse, språkförståelse, transspråkande och studiehandledning i klassrummet.
 • Arbete med tillgänglighet genom gemensamma former för bildstöd i alla skolans miljöer och undervisning i alla verksamheter.
 • En varierad och tillgänglig undervisning där elever är aktiva och inte passiva mottagare.
 • Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevens intresse, tidigare kunskaper, kunskapsnivå och erfarenheter.

Till hjälp i utbildningen använder vi hjälpmedel som finns i Ipad och/eller chromebook och digitala läromedel. Det finns en röd tråd av ämnesövergripande undervisning och undervisning i enskilda ämnen som samspelar med varandra och har sin utgångspunkt i förmågorna och kunskaperna som eleverna ska utveckla.

Det finns ett strukturerat aktivt arbete med att skapa tillitsfulla relationer och genom kommunikation och ledarskap i klassrummet skapa förutsättningar för att ge eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Kontakter

 • Centrumskolan

  Kontaktcenter

  0470-416 53

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Höstvägen 1-3, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Centrumskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 11 april 2024