Mottagningsskola

Centrumskolan är en mångkulturell skola med cirka 350 elever. Vi är stolta över mångfalden på skolan och arbetar dagligen för en inkluderande skola där alla individer blir sedda för den de är.

En vecka innan skolstart möter eleven pedagogerna i vårt språkspår. Träffen är viktig för att få en första bild av eleven som ska börja och eleven tillsammans med vårdnadshavare har möjlighet att ställa frågor till personal på skolan.

Elever i årskurs 2-6 börjar sin första skoltid hos oss genom att gå i vårt språkspår, som innebär undervisning av lärare med hjälp av språkstödjare. Skolan satsar på SvA-undervisning och har även modersmålslärare i arabiska och somaliska direkt placerade på skolan. Att ha ett starkt modersmål är nyckeln till att lära sig det svenska språket och därför rekommenderar vi alla våra elever med ett annat modersmål än svenska att studera sitt modersmål. Alla våra klassrum är flerspråkiga och eleverna tar sig an inlärning av nya begrepp på sitt förstaspråk. Vi tillämpar sk transspårkande på Centrumskolan.

På Centrumskolan har vi en inkluderande verksamhet oavsett bakgrund. Det är en självklarhet att alla eleverna är en del av vår verksamhet, vilket också är skolans övergripande mål och ingår i vår verksamhetsplan. I vårt dagliga arbete lägger vi stort fokus på bland annat att stärka relationerna mellan individer och kultur, samt låta elevernas bakgrund och erfarenheter vara en utgångspunkt i den dagliga kommunikationen och lärandet i klassrummet.

Kontakter

 • Centrumskolan

  Kontaktcenter

  0470-416 53

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Höstvägen 1-3, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Centrumskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 14 mars 2022