Om Uråsa skola

Uråsa skola är en F–3-skola med cirka 40 elever. Skolan finns på landsbygden och vi använder naturen som ett komplement till klassrummet. På Uråsa skola arbetar vi för en rolig, trygg och lärande miljö tillsammans med elever, vårdnadshavare och personal.

På skolan arbetar man nära varandra. Vissa klasser är åldersblandade medan andra är åldershomogena. Årskurs 3 har idrott och slöjd på Ingelstad skola. Från årskurs 4 går eleverna från Uråsa på Ingelstad skola.

Kontakter

 • Uråsa skola

  Expedition

  0470-79 68 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Uråsa Kyrkby, Uråsa

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Uråsa skola

  Box 122, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 18 april 2024