Om Ulriksbergskolan

Ulriksbergskolan är en F‒5-skola med cirka 290 elever.

Ulriksbergskolan är en mångkulturell skola som ligger centralt i Växjö. Vi tar varje år emot ett antal nyanlända elever och cirka 40 procent av våra elever har ett annat modersmål än svenska. Vi är stolta över mångfalden på skolan och arbetar dagligen för en inkluderande skola där alla individer blir sedda för den de är. På Ulriksbergskolan har alla elever på mellanstadiet tillgång till en dator och vi arbetar med att utveckla undervisningen bland annat med hjälp av de möjligheter som finns med dator i undervisningen.

Förutom lärare, förskollärare och fritidspedagoger arbetar på skolan också flera elevassistenter, studiehandledare på modersmål, modersmålslärare, skolbibliotekarie, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, administratör, vaktmästare och skolledning.

Ulriksbergskolan vision är att utbilda våra elever till att vara: “Idérika kunskapssökare som känner ansvar för allas lärande och miljö”.

Kontakter

 • Ulriksbergskolan

  Expedition

  0470-430 20

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Ulriksbergspromenaden 15, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ulriksbergskolan

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 5 oktober 2023