Om Tolg skola

Tolg skola ligger vackert mitt i byn mitt emot kyrkan. Det går 38 elever på skolan och klasserna är indelade i en F-1, 2–3 och en 4–6. Byggnaden är från slutet av 1800-talet och har nyrenoverade klassrum.

Vi jobbar aktivt med att vidareutveckla trygghet och studiero, då det är grunden till en god lärmiljö och som hjälper oss att nå goda studieresultat. Vi har fokus på tillgängliga lärmiljöer, strukturerad och varierad undervisning för att erbjuda alla elever likvärdighet utifrån utbildningens mål.

Kontakter

 • Tolg skola

  Expedition

  0470-79 69 86

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Kyrkskolan, Tolg

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Tolg skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 18 april 2024