Om Söraby skola

Söraby skola är en låg- och mellanstadieskola med omkring 300 elever. Vi har vår verksamhet i nyrenoverade lokaler i samhället Rottne. Skolan är organiserad i arbetslagen fritidshem, årskurserna F-3 och årskurserna 4-6.

Kring varje årskurs finns en arbetsgrupp som består av två-tre pedagoger och elevstödjare. Varje arbetsgrupp får kontinuerlig coachning och handledning av skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av samordnare/ lärarcoach, specialpedagog (under rekrytering) kurator, speciallärare och skolsköterska

Söraby skolas mål​

Söraby skolas målsättning är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. ​

Det gör vi genom att: ​

 • skapa en gemensam grund i (ledarskap, strukturer, rutiner) för att eleverna ska nå en ökad måluppfyllelse och arbeta för att eleverna på Söraby skola använder ett respektfullt språk​
 • arbeta för att öka elevernas kunskaper och resultat genom att förbättra deras förmågor kring skrivande och berättande med förväntningarna att öka måluppfyllelsen i svenska som ger positiva effekter i övriga ämnen. ​
 • fortsätta utvecklingsarbetet kring digitaliseringen för att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna ska känna sig bekväma i att hantera de digitala verktygen som finns på skolan​.

Alla elever i årskurs 4-6 har tillgång till varsitt digitalt verktyg. I årskurs 1-3 har eleverna tillgång till iPad-plattor, där två elever får dela på en gemensam iPad. All personal på skolan går en gemensam utbildning i tillgängliga lärmiljöer.​

​Skola - hem

Vi värnar om en god kontakt mellan skolan och hemmet. Från skolan vill vi erbjuda alla vårdnadshavare en god inblick i och ett gott samarbete kring barnens skolsituation. Vi anser att det är viktigt att föräldrarna engagerar sig i sina barns skolgång och tycker att deras barns utbildning är betydelsefull för framtiden, vilket är en framgångsfaktor för att de ska lyckas i skolan.

Raster och aktiviteter

För raster och aktiviteter har vi en stor skolgård med bland annat multiarena, klätterställning och olika gungor. Vi har även ett rörelseråd bestående av elever och personal som ordnar med lekar och aktiviteter. Vi kommer under våren att komplettera med en rastbod där eleverna får låna saker till lek och spel. På raster har vi hjälp av rastfaddrar, pensionärer som på frivillig grund är till för att stödja våra elever under deras aktiviteter.

Vårt bibliotek ligger centralt beläget mitt i skolan där vi kan träffa på vår skolbibliotekarie när hon inte är ute i klasserna. Skolan har även tillgång till en stor sporthall som används både under skoltid och fritidstid.

På Söraby skola jobbar vi för att våra elever ska trivas och lyckas i sitt skolarbete. Söraby skola är en skola att utvecklas positivt i.

Kontakter

 • Söraby skola

  Expedition

  0470-79 65 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Smedsgårdsvägen 5, Rottne

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Söraby skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 18 april 2024