Om Kalvsviks skola

Kalvsviks skola är en F–3-skola med cirka 30 elever som finns cirka 25 km söder om Växjö.

Detta är en liten, fin landsortskola där man ibland har flera lektioner tillsammans i årskurs 1–3. Ämnena slöjd samt idrott och hälsa får eleverna åka till Vederslövs skola för att få undervisning i. Samma sak gäller för biblioteksbesök. Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra.

Skolans läge är naturskönt med närhet till sjön Åsnen. Vi har även skogen inpå knutarna, vilket ger mycket bra förutsättningar för att använda naturen i undervisningen.

Kontakter

 • Kalvsvik skola

  Expedition

  0470-79 68 60

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Kalvsviks bygdegård

  355 96 Kalvsvik

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Kalvsvik skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023