Om Gustavslundskolan

Gustavslundskolan är belägen i stadsdelen Hovshaga som ligger ca 6 km norr om Växjö centrum. Utbildningen på skolan omfattar förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem. På skolan går ca 370 elever och där arbetar ca femtio personal. Andelen behörig personal är hög i alla tre verksamhetsformer.

Gustavslundskolan styrs och leds av rektor och biträdande rektor. Den pedagogiska personalen är uppdelad i årslag för varje årskurs och därefter blandade i arbetslag för F-3, 4-6 och fritidshem. Fritidshemsavdelningarna är organiserade årskursvis i årskurserna F-2. I årskurserna 3-6 genomförs verksamheten i integrerad form.

På Gustavslundskolan finns en ledning- och en utvecklingsgrupp som tillsammans med ledningen bedriver skolans utvecklingsarbete. Det finns även ett elevhälsoteam bestående av elevkoordinator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator.

Gustavslundskolan vision, mål och utvecklingsområde

Vision

Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet

Mål

På Gustavslundskolan ska varje individ mötas med respekt och få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten ska möta elevers olikheter så att varje barn får en likvärdig utbildning och möjlighet att känna lust och glädje i att lära.

Skolans prioriterade utvecklingsområde för läsåret 2022/23 är:

 • Trygghet och studiero
 • Planera, bedöma och ge återkoppling
 • Planer, genomföra och följa upp det kollegiala lärandet kring interkulturella förhållningssätt
 • Samverkan mellan skola och fritidshem

Vad är det bästa med Gustavslundskolan?

Citat från elever.

Elev 6 år:

- Att spela fotboll. Matte är kul. Det är lite roligt att jobba med bokstäver.

Elev 9 år:

- Jag tycker om mitt fritidshem, vi gör så roliga saker där. Det är bra att vi har matte i skolan.

Elev 12 år:

- Att alla är nära varandra, att elever och vuxna känner varandra. Det gör att man trivs och att man arbetar bättre.

Kontakter

 • Gustavslundskolan

  Expedition

  0470-437 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Paradvägen 6, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Gustavslundskola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 11 april 2024