Om Fagrabäckskolan

Vill du bli en del av något större och möta delar av världen på din skola? Vår skola är en kulturell mötesplats och Fagrabäckskolan förbereder dig och tränar dig i att möta framtiden som en global samhällsmedborgare.

Fagrabäckskolan är en 7–9-skola med cirka 610 elever och totalt 27 klasser. Skolan arbetar med mottot "allt lärande utmanar". Vi är en mångkulturell skola med elever från hela världen, här går elever som bor på landet och i flera av stadens bostadsområden.

Trygghet och förutsättningar

Här läser du alla ämnen tillsammans med dina kompisar under tre år med ett årskursbundet och stabilt arbetslag som stöttar upp kring elevgruppen och följer den under alla tre åren, allt för att skapa trygghet och kontinuitet. I den digitala miljön finns en tydlig struktur, med läromedel och virtuella classroom, där eleven också självständigt kan arbeta med sina studier. Här förbereds eleverna väl inför vidare studier inom både yrkes- såväl som studieförberedande program och ett aktivt mentorskap skapar grundförutsättningarna för kunskapsutvecklingen i skolan.

Trivsel

Matsalen och fritidsgården är oaser för samkväm och trevnad och elevstödjare finns runtom i korridorerna för att hjälpa och stötta elever på rasterna. Här finns den lilla skolan i den stora, vilket skapar en känsla av lugn och trygghet för dig och dina kamrater under dina studieår. Det bemannade skolbiblioteket och närheten till grönområden ger en ökad möjlighet till en kreativ och lustfylld lärmiljö.

Här arbetar vi

På skolan arbetar 80 lärare, speciallärare, elevstödjare och språkstödjare. På skolan finns två skolsköterskor, en kurator, en studie- och yrkesvägledare, en vaktmästare, It-tekniker och en bibliotekarie. Mitt i skolan ligger en fritidsgård som är öppen och bemannad med minst två fritidsledare hela skoldagen. De har också öppet kvällar, helger och lov.

Kontakter

Senast uppdaterad: 11 april 2024