Om Elin Wägnerskolan

Elin Wägnerskolans målbild är att eleverna har förmågan och viljan att fortsätta utvecklas och skapa värde för sig själv och andra. Elin Wägnerskolan ligger centralt i Växjö och på skolan finns cirka 400 elever i årskurserna 6-9 och cirka 65 personal.

Vår undervisning bygger på kurser med ämnesundervisning och kurser med ämnesövergripande undervisning (projekttid PT) två längre pass varje vecka.

Under läsåret 23/24 har vi följande utvecklingsområden på vår skola:

 • UO1: Att utveckla elevers måluppfyllelse utifrån läroplansområde normer och värden med hög likvärdighet som ska ge alla elever möjlighet att lyckas utifrån sin potential.
 • UO2: Att utveckla elevers måluppfyllelse utifrån läroplanskapitel kunskaper med hög likvärdighet som ska ge alla elever möjlighet att lyckas utifrån sin potential.
 • UO3: Att utveckla pedagogers ledning och undervisning.

Alla språk elevernas första språk, andra språk, modersmål, ämnesspråk, talat språk, skrivet språk, tänkt språk, modernt språk, bildligt språk...Vi lägger fokus på att utveckla SPRÅK för att kunskap blir viktigt när det blir på riktigt.

Vi har tagit steg mot att se resultat av att våra elever blir en medborgare som inte bara fokuserar på sina betyg utan värdesätter den kunskap och förmåga som inte alltid mäts i betyg. Vi vill med vårt arbete sätta in skolämnen i en kontext. Viktigt på riktigt. Och för att träna våra elever till ett kritiskt tänkande och att ha en egen handlingskraftighet att fatta beslut.

På skolan arbetar mer än 60 personal, lärare, studiehandledare, elevstödjare, elevkoordinator, speciallärare, specialpedagog, SYV, skolsköterska, kurator, bibliotekarie, vaktmästare, administratör, IT-assistent och två rektorer.

Vi har fyra arbetslag organiserade i åk 6-9 där så mycket av elevernas undervisning som möjligt ligger, även den ämnesövergripande undervisningen ligger i arbetslagen.

Vi har ett femte arbetslag bestående av elevstödjare, elevkoordinator, speciallärare, specialpedagog, bibliotekarie och studiehandledare.

Film om projekttid på Elin Wägnerskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakter

 • Elin Wägnerskolan

  Kontaktcenter

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 50-52, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Elin Wägnerskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 11 april 2024