Om Dädesjö skola

Dädesjö skola är en liten F–3-skola som ligger cirka 3 mil nordost om Växjö. På skolan är det viktigt med ömsesidig respekt och att vi ser alla våra elever.

Vår skola arbetar för ett ömsesidigt förtroende mellan föräldrar, elever, personal och ledning, för en rolig, trygg och lärande miljö. Tillsammans ska vi som vuxna och elever ge varandra möjligheter att utvecklas i egen takt till förmån för harmoni och arbetsglädje hos såväl den enskilda eleven som i elevgruppen och arbetslaget.

Centrala begrepp på skolan är ordet KRAFT som står för: Kunskap – Respekt – Ansvar – Förtrogenhet – Trygghet

Vår utvecklingsvision är:

 • En helhetsskola för alla.
 • Att barnen är i centrum.
 • Vi ser barnens utveckling i ett helhetsperspektiv, socialt – pedagogiskt, hem –skola – fritid.
 • Att våra barn ska möta olika personalkategorier under sin skoldag.
 • Att all personal har en gemensam pedagogisk grundsyn.
 • Att all personal arbetar mot samma mål.

Vi samarbetar med Braås skola vid viss undervisning, bland annat idrott, slöjd och språkval. Dädesjö skola är skolan där alla känner varandra och barnen känner stor trygghet tillsammans med alla vuxna i skolan.

I Dädesjö har vi en mycket trevlig förskola som förbereder barnen på bästa sätt innan de kommer till skolan.

Kontakter

 • Dädesjö skola

  Expedition

  0474-62 20 01

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Stationsvägen, Dädesjö, Braås

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Dädesjö skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 11 oktober 2022