Stöd för pensionärsföreningar och funktionsrättsföreningar

Pensionärsföreningar och funktionsrättsföreningar kan söka olika typer av verksamhetsstöd från Växjö kommun.

Som pensionärsförening och funktionsrättsförening kan ni ansöka om medlemsstöd, aktivitetsstöd, hyresstöd, särskilda projektmedel och stöd till samhällssuppdrag.

Omsorgsnämnden ger stöd till följande föreningar och verksamhet:

  • Pensionärsföreningar som tar tillvara äldres intressen
  • Funktionsrättsföreningar som tar tillvara intressen hos sina medlemmar med bestående funktionsnedsättning, och deras närstående i samhället
  • Föreningar som bedriver verksamhet för pensionärer eller personer med funktionsvariationer, vars verksamhet bedöms som prioriterad av omsorgsnämnden
Senast uppdaterad: 17 januari 2024