Vård och omsorg hemma

Det finns hjälp att få om du på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning behöver stöd i hemmet.

Stöd i hemmet kan vara till exempel hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel eller bostadsanpassning. Personer i olika åldrar och med olika behov kan få vård och omsorg hemma.

Vi vill att du ska känna dig trygg och självständig i ditt hem även när du blir äldre eller har en funktionsnedsättning. En viss trygghetskänsla kan du få genom att använda olika hjälpmedel eller installera tekniska och digitala lösningar i ditt hem.

Du som behöver hemvård och extra stöd efter en sjukhusvistelse kan få trygg hemgång av omsorgen i Växjö kommun. Trygg hemgång innebär att du får extra stöd i hemmet den närmsta tiden efter sjukhusvistelsen, utöver det stöd som behövs för att klara av vardagen.

Du som är över 65 kan ta hjälp av seniorlotsen för att hitta rätt bland de aktiviteter, tjänster och insatser som finns i samhället.
Seniorlotsen

Du som har fyllt 67 år och bor i Växjö kommun kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet.
Fixaruppdraget.

Du kan även ha möjlighet att få ett hälsofrämjande hembesök av en rehabassistent.

Senast uppdaterad: 6 juli 2023