Orosanmälan - om en vuxen person far illa

Om du känner oro för någon eller har en misstanke om att en vuxen person som är över 20 år far illa kan du anmäla det till kommunen. Detta kallas att göra en orosanmälan.

För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro för personens situation. Om du är osäker kan du alltid ringa till kommunen för att få råd om hur du ska göra.

Olika typer av oro

Det kan finnas olika anledningar till att du känner oro, till exempel oro för att en person

  • hamnat i alkohol-, drog- eller spelberoende
  • är utsatt för våld, kränkningar eller hedersförtryck
  • utövar våld i nära relationer
  • behöver stöd i bostaden
  • saknar tak över huvudet.

Du kan anmäla på flera sätt

Anmälan kan göras på olika sätt.

  • Du kan ringa 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter).
  • Du kan skicka e-post till info@vaxjo.se
  • Du kan skicka brev till Växjö kommun, Box 1222, 351 121 Växjö.

Om din oro gäller beroende/missbruk eller våld i nära relation kan du också göra en anmälan via en e-tjänst. När du gör en orosanmälan via e-tjänsten kommer den att hanteras vardagar klockan 08.00-16.30.

Orosanmälan för vuxna gällande beroende, missbruk eller våld i nära relation

Ring 112 om situationen är akut och det är fara för liv.

Beskriv så tydligt som möjligt

Det är bra om orosanmälan innehåller en så tydlig och konkret beskrivning som möjligt av din oro. Det kan handla om att du beskriver en händelse, situation eller ett beteende. En anmälan ska också innehålla så många personuppgifter som möjligt så att vi kan identifiera personen, till exempel namn och/eller adress.
För att vi ska kunna hjälpa till ska personen som du är orolig för bo i Växjö kommun. Vänd dig annars till den kommun där personen bor.


Du kan vara anonym

Du kan vara anonym när du gör en anmälan. Det kan däremot vara värdefullt för utredningen om du uppger dina kontaktuppgifter, till exempel om ytterligare information behövs.

Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn och kontaktuppgifter eller skicka anmälan via e-post. Du kan inte meddela att du vill vara anonym i efterhand.

När du gör en anonym orosanmälan är det viktigt att du så utförligt som möjligt beskriver hur den vuxne har det och vad din oro handlar om. Det är viktigt eftersom vi inte kan kontakta dig för ytterligare information.

Vad händer när jag har gjort en anmälan?

När socialtjänsten får in en anmälan tas kontakt med den person som anmälan gäller och det görs en bedömning om utredning ska inledas. En anmälan betyder inte att det automatiskt kommer inledas en utredning.

En vuxen kan själv välja om den vill ta emot stöd och hjälp eller inte. Det är enbart om personen har allvarliga missbruksproblem som det finns lagstöd för att göra en utredning mot personens vilja.

All personal arbetar under sekretess. Det är bara den som berörs av anmälan som har rätt att ta del av det som framkommer under en bedömning och eventuell utredning. Du som har gjort en anmälan har inte rätt till information om vad din anmälan har lett till. Om du fortfarande känner oro efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024