Människohandel och prostitution

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för människor som utsätts för våld. Detta gäller även i samband med människohandel och sex mot ersättning, prostitution.

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. För den utsattes skull är det viktigt att du kontaktar oss så tidigt som möjligt på telefonnummer 0470-410 00.

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar.

Regionkoordinator ger stöd till myndigheter

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten som bistår myndigheter med stöd vid ärenden som rör sex mot ersättning. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot prostitution.

För att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun kan du gå in på gå in på Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandels webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakter

 • Stöd och hjälp

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök: Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter: Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 5 juni 2024