Sevesoverksamheter

Verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen kallas Sevesoverksamhet. En kommun där en Sevesoverksamhet bedrivs är skyldig att tillhandahålla information för dig som bor eller vistas i närheten av anläggningen. Det är viktigt att du som berörs tar till dig informationen så att du vet vad du ska göra om något skulle hända.

Sevesoverksamheter i Växjö kommun

Sevesoverksamheter delas in i två grupper - verksamheter i lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen än de i den lägre kravnivån och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen. Nedanstående företag klassas som Sevesoverksamheter inom vårt område. Klicka på den verksamhet du vill veta mer om.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024