Medelstora förbränningsanläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten. Här kan du läsa om de de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Växjö kommun.

 • Verksamhetsutövaren: Växjö Energi AB, Kvarnvägen 35, Box 497, 351 06 Växjö
  Medelstor förbränningsanläggning: RPC Täljstenen
  Fastighetsbeteckning: Täljstenen 2
  Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning, oljeeldad hetvattenpanna
  Anläggningseffekt: 40 MW
  Anläggning togs i drift: 1980-01-23
 • Verksamhetsutövaren: Växjö Energi AB, Kvarnvägen 35, Box 497, 351 06 Växjö
  Medelstor förbränningsanläggning: RPC Teleborg panna 2
  Fastighetsbeteckning: Fyrkanten 2
  Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning, oljeeldad hetvattenpanna
  Anläggningseffekt: 22,5 MW
  Anläggning togs i drift: 2004-12-06
 • Verksamhetsutövaren: Växjö Energi AB, Kvarnvägen 35, Box 497, 351 06 Växjö
  Medelstor förbränningsanläggning: RPC Teleborg panna 1
  Fastighetsbeteckning: Fyrkanten 2
  Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning, oljeeldad hetvattenpanna
  Anläggningseffekt: 22,5 MW
  Anläggning togs i drift: 2004-12-06
 • Verksamhetsutövaren: Växjö Energi AB, Kvarnvägen 35, Box 497, 351 06 Växjö
  Medelstor förbränningsanläggning: PC Braås OP3
  Fastighetsbeteckning: Drevs-Rödje 1:15
  Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning, oljeeldad hetvattenpanna
  Anläggningseffekt: 6,6 MW
  Anläggning togs i drift: 1999-10-14

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW).

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade. I Sverige är direktivet genomfört i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Information till verksamhetsinnehavare

Senast uppdaterad: 5 juli 2024