Så tar du bort sökhistorik

Alla webbläsare sparar information om vilka hemsidor du besökt. Olika webbläsare ser olika ut men på alla kan man radera den informationen.

Edge– rensa bort spår

 • Rensa allt eller välj vad du vill rensa. Tryck menyknappen som ser ut som en meny med tre prickar, uppe i webbläsarens högra hörn. Välj "Inställningar" och klicka på "Sekretess, sökning och tjänster".

  Under rubriken "Rensa webbdata" och knappen "Välj vad du vill rensa" får du upp kryssrutor och kan välja vad du vill rensa. När du kryssat i, klicka på "Rensa nu".

 • Spara aldrig. För att inte spara någon information när du surfar kan du under kryssrutorna välja "Radera alltid detta när jag stänger webbläsaren" genom att dra i reglaget. Då sparas aldrig de data som du kryssat i när du surfar.

Safari – rensa bort spår

 • Rensa allt. I menyn för Safari, uppe i vänstra hörnet, klicka på "Safari" och "Rensa historik". I fönstret som kommer upp kan du välja vilket tidsintervall du vill rensa, från senaste timmen till all historik. När du gjort ditt val, klicka på "Rensa historik". Observera att det här raderar allt för det tidsintervall du valt och att du inte kan få tillbaka den information du tagit bort.

  I menyn för Safari kan du också välja "Inställningar". I fönstret som kommer upp ska du stå på fliken "Allmänt" och ställa in menyn "Ta bort objekt i historik:" till "Efter en dag". Historiken rensas då inte på en gång, men automtiskt i slutet på varje dag.

 • Att välja vad du vill rensa. Om du vill välja vad som ska raderas, gå upp till menyfältet men välj "Historik" istället för att klicka på "Safari". Klicka på "Visa historik". Nu ser du vilka sidor som finns sparade i historiken. Ta bort informationen om en eller flera sidor som du har besökt genom att markera den rad du vill ta bort, högerklicka och välj "Ta bort". Du kan också klicka på "Delete" på tangentbordet.

Firefox – rensa bort spår

 • Rensa allt. Tryck menyknappen som ser ut som tre streck längst upp i webbläsarens högra hörn. Välj "Historik" och klicka på "Rensa ut tidigare historik".

  I menyn "Rensa ut tidigare historik" får du upp en listruta och kan du välja "Tidsintervall att ta bort". Välj "All historik". Observera att det här raderar allt och att du inte kan få tillbaka den information du har tagit bort.

 • Att välja vad du vill rensa. I "Tidsintervall att ta bort" kan du också välja att ta bort historik för en viss tidsperiod, från den senaste timmen till den senaste dagen du surfade.

  Om du vill välja vad som ska raderas klickar du på "Detaljer" och bockar i en eller flera av kryssrutorna. Du kan välja att rensa besökta sidor och filhämtningshistorik, formulär- och sökhistorik, cache, kakor (cookies), lösenord, aktiva inloggningar (till exempel till ett mejlkonto) och platsspecifika inställningar.

 • Spara aldrig. För att inte spara någon information när du surfar går du in menyn och väljer "Inställningar". Välj "Sekretess och säkerhet" och gå till avsnittet "Historik". I menyn "Historik/Firefox kommer att:" väljer du alternativet "Inte spara någon historik".

  Om du inte vill att webbläsaren ska ge försIag på webbadresser när du börjar skriva i adressfältet så går du in på menyn Adressfältet/Ge förslag i adressfältet från: och väljer "Ingenting".

Internet Explorer 9, 10 och 11 – rensa bort spår

 • Rensa allt. För att ta bort all privat information från en dator, klicka på symbolen som ser ut som ett kugghjul, uppe till höger i webbläsaren. Välj "Internetalternativ".

  Du kommer till en ruta med flera flikar, den du ska vara på heter "Allmänt". Klicka på "Ta bort..." Om du vill bli av med alla spår efter att ha surfat bockar du i alla rutorna och klickar på "Ta bort". Observera att det här raderar allt och att du inte kan få tillbaka den information du har tagit bort.

 • Att välja vad du vill rensa. Om du vill välja vad som ska raderas bockar du i en eller flera av kryssrutorna. Då kan du radera temporära filer, cookies, tidigare besökta sajter, formulärdata eller lösenord.

 • Spara aldrig. För att inga sidor ska sparas när du surfar klickar du på "Inställningar" i fliken "Allmänt". I fältet "Historik" där det står "Antal dagar som sidor sparas" skriver du 0.

  För att inte spara lösenord och webbadresser klicka på kugghjulet, välj "Internetalternativ" och sedan fliken "Innehåll". Där det står "Komplettera automatiskt", klicka på knappen "Inställningar". Ta bort bockarna i rutorna.

Iphone (iOs) – rensa bort spår

 • Rensa allt. Gå till inställningar. Tryck på Safari och därefter Rensa historik och Webplatsdata. Tryck igen på Rensa historik och data. Detta rensar historiken, cookies och surfdata, men ändrar inte Autofyll-informationen.

 • Att välja vad du vill rensa. Om du vill välja vad som ska raderas, gå upp till Inställningar och välj Safari. Scrolla sedan ned och tryck på Avancerat. Tryck på Webbplatsdata. Du får nu upp en lista över besökta webbplatser. Om du sveper åt vänster får du upp alternativet Radera. Tryck på Radera. Observera att du kan behöva trycka på Visa alla platser för att få upp den webbplatsdata som du söker.

Android (Chorome) - rensa bort spår

 • Rensa allt. Öppna Chrome-appen på en mobil eller surfplatta med Android.Tryck på Mer uppe till höger och sedan på Historik. (Om du har en version av Chrome med adressfältet längst ned sveper du uppåt på adressfältet.) Tryck på Historik. Tryck på Rensa webbinformation. Bredvid Tidsintervall väljer du hur mycket av historiken som ska tas bort. Om du vill ta bort allt trycker du på Genom tiderna. Markera kryssrutan Webbhistorik. (Avmarkera all annan data som du vill behålla). Tryck på Rensa data.
 • Att välja vad du vill rensa. Du kan radera enskilda delar av historiken. Öppna Chrome-appen på en mobil eller surfplatta med Android. Tryck på Mer uppe till höger och sedan på Historik. (Om du har en version av Chrome med adressfältet längst ned sveper du uppåt på adressfältet.) Tryck på Historik. Leta upp det objekt som du vill radera. Tryck på Ta bort till höger. Om du vill radera flera objekt trycker du länge på en post. Välj de andra posterna som ska raderas. Tryck sedan på Ta bort uppe till höger.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 januari 2023