Vänorter

Vänortsutbyten ger ökade kontakter, kunskap och förståelse mellan medborgarna i olika länder. Vanligast är ungdomsutbyten inom idrott och kultur och erfarenhetsutbyten mellan kommunanställda.

Växjö har en ny vänort - Kalush i Ukraina

Den 11 juni skrevs avtal med Andrii Naida, borgmästare i med ukrainska Kalush. och Växjös borgmästare Rose-Marie Holmqvist samt finska Lojos vice borgmästare Juha-Pekka Lehmus.

Vänortsavtalet fokuserar på samarbete inom främst utbildning, hållbar utveckling, näringslivsutveckling, kultur och idrott. Lojo har varit vänort till Växjö kommun sedan slutet av 1940-talet men 2022 bestämde kommunen sig för att göra gemensam sak med en vänort i Ukraina.

Nytt vänortsavtal signeras av borgmästare i Kalush, Ukraina, Växjö och Lojo, Finland.

Den 11 juni skrevs vänortsavtal med Andrii Naida, borgmästare i med ukrainska Kalush. och Växjös borgmästare Rose-Marie Holmqvist samt finska Lojos vice borgmästare Juha-Pekka Lehmus.

Växjös nio vänorter: 

Genom vänortsutbyten kan vi bevaka EU-projekt och göra hela kommunen delaktig i arbetet med att hålla vänorterna välinformerade om Växjö samtidigt som vi har möjlighet att lära oss mer om våra vänorter.

Politiskt ansvar för vänorterna har kommunfullmäktiges presidium. Det finns också avtal som reglerar inom vilka områden orterna utbyter erfarenheter och samverkar.

Ett antal utbyten sker dessutom varje år, utan kommunen som arrangör.

Vill du veta mer om vänorterna, kontakta vänortssamordnare via telefon 0470-410 00.


Vänortsstöd

Kan sökas då organisation, förening eller skola åker på organiserat utbyte till någon av Växjös tio vänorter Almere, Duluth, Kaunas, Lancaster, Lojo, Pobiedziska, Ringerike, Schwerin, Skagaströnd eller Åbenrå.

Sök vänortsstöd via bidrags- och bokningssystemet. Länk till annan webbplats.

Representationsstöd

Kan sökas av organisation, förening eller stiftelse för representation i form av måltid, stöd till lokalhyra med mera i samband med arrangemang förlagt till Växjö med nationellt eller internationellt intresse. Ofta ges där representant för Växjö kommun också möjlighet att hälsa välkommen och för gästerna berätta om värdstaden.

Sök representationsstöd via bidrags- och bokningssystemet. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024