Internationell strategi

Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och uppmuntrar och stöder internationalisering.

Det internationella arbetet ska i första hand ses som ett verktyg för kommunens verksamhetsutveckling, grundas i vilken nytta det har för invånarna samt bidra till att uppnå kommunens mål och inriktning: Växjö kommun ska vara Europas grönaste stad, där människor, organisationer och företag växer och tar ansvar.

Kommunens internationella arbete baseras på ett hållbart synsätt, där vi strävar efter begränsad miljöpåverkan, utveckling av näringslivet och drar nytta av befintliga resurser, kunskap och förmågor. I arbetet använder vi den internationella erfarenhet och mångfald som finns i kommunen.

Näringslivet, dess organisationer, och Linnéuniversitetet ses som viktiga samverkanspartners och involveras i det internationella arbetet, när det är möjligt. Kommunen stöder internationella företagsetableringar och främjar de lokala företagens internationalisering. De fysiska resorna ska minimeras enligt kommunens resepolicy och flygresor klimatkompenseras.

Dessa tre strategier är grundförutsättningar för att uppnå ett lyckat internationellt arbete: extern finansiering, omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022