Skolplaceringar och anmälan till språk- och kompetenscentrum

Språk- och kompetenscentrum hjälper alla nyanlända barn och elever i Växjö kommun med ansökan till förskola eller skola.

Nyanlända familjer tar kontakt med Språk- och kompetenscentrum för att få hjälp med ansökan förskola och skolval i Växjö kommun. Ta först kontakt via telefon eller e-post, därefter bokar vi ett introduktionssamtal i form av ett personligt möte.

Vid första mötet måste legitimation, pass eller LMA-kort uppvisas samt ett intyg om man är God Man när det är ett ensamkommande barn som anmäls.

För att anmäla sig till Språk- och kompetenscentrum ringer man och bokar tid för ett kort introduktionssamtal innan uppstart. Vid anmälan behöver antalet barn, födelseår och språk uppges för förberedelse inför introduktionssamtalet. Vi använder tolk vid våra möten.

Nyanlända elever som har vistats kort tid i Sverige men är nya i Växjö kommun kan genom Språk- och kompetenscentrum få hjälp med sin nya skolplacering i kommunen.

Kontaktuppgifter till Språk- och kompetenscentrum

Kontakter

 • Språk- och kompetenscentrum

  Expedition

  0470-439 86

  skc@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 52B, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Språk- och kompetenscentrum

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 14 mars 2022