Om Språk- och kompetenscentrum

Språk- och kompetenscentrum startades 2012 som Mottagningscenter Landningsbana Växjö i samband med anhöriginvandringen från Somalia. Syftet med verksamheten var att erbjuda ett gemensamt likvärdigt mottagande för familjerna. Verksamheten har successivt breddats och Språk- och kompetenscentrum erbjuder alla nyanlända som kommer till Växjö kommun en väg in till förskola och skola.

Språk- och kompetenscentrum är ett mottagningscenter för nyanlända barn och ungdomar mellan 1 och 19 år samt deras vårdnadshavare. Verksamheten riktar sig till alla som inte har gått i skola eller förskola i Sverige tidigare, oavsett rättslig status såsom asylsökande, uppehållstillstånd, papperslös samt EU-medborgare.

På Språk- och kompetenscentrum arbetar lärare, studiehandledare och elevhälsa.

Hälsoteam på Språk- och kompetenscentrum

Skolsköterska och kurator ingår tillsammans med rektor och berörda lärare i vårt hälsoteam.

Språk- och kompetenscentrums skolsköterska genomför hälsosamtal med barn i skolåldern, där barn och föräldrar får tala om elevens hälsosituation. Samtalet bildar grund för journal i skolhälsovården.

På Språk- och kompetenscentrum finns även en kurator som erbjuder stöd till verksamhetens deltagare. Vi arbetar med tidiga insatser, lösningsfokuserat förhållningssätt och KASAM. Vi samarbetar med de olika skolområdenas barn- och elevhälsoteam.

Kontakter

 • Språk- och kompetenscentrum

  Expedition

  0470-439 86

  skc@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 52B, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Språk- och kompetenscentrum

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 8 november 2021