Program

Den anpassade gymnasieskolan erbjuder fyra nationella program och individuella program. Alla program i anpassade gymnasieskolan är fyraåriga.

I Växjö ligger den anpassade gymnasieskolan på Kungsmadskolan och vi har flera utbildningar att välja mellan. Vi använder digitalisering i vår undervisning. Eleverna gör sin APL, arbetsplatsförlagt lärande, och sin praktik ute på företag och daglig verksamhet i regionen.

Alla våra program är utformade utifrån den enskilde individen. På de nationella programmen har du som elev möjlighet att läsa kurser på gymnasieskolans program.

Nationella program

Du som läser ett nationellt program ska efter avslutad skolgång kunna ta ett arbete som knyter an till det program du har gått på. Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling.

Programmet för administration, handel och varuhantering ger dig kunskaper för att kunna arbeta till exempel inom dagligvaruhandel, med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och dokumentation.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig kunskaper för arbete med till exempel fastighetsskötsel i form av tex lokalvård, underhåll och reparationer när det gäller anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Programmet för fordonsvård och godshantering ger dig kunskaper för att kunna arbeta med fordons- och maskinreparationer, biltvätt, rekonditionering och lagerarbete.

Programmet för hotell, restaurang och bageri ger dig kunskap för att kunna jobba inom restaurang, storkök, bageri och konditori samt hotellservice.

Individuellt program

Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation. Vi arbetar även ämnesområdesövergrpiande med olika inriktningar och teman. Efter avslutad skolgång är du förberedd för en sysselsättning inom daglig verksamhet.

Efter programmet

När det gäller utslussning under 4:e året samarbetar skolan med Arbetsförmedlingen och den dagliga verksamheten i kommunen. Efter den anpassade gymnasieskolan kan du läsa vidare på särskild utbildning för vuxna och folkhögskola.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 december 2023