Pär Lagerkvistskolan

En svart byggnad med gula detaljer. På fasaden står det Per Lagerkvistskolan i vita bokstäver

Pär Lagerkvistskolan är en skola med årskurser från förskoleklass till årskurs 9, uppdelade i två enheter; F-6 och 7-9. Skolan ligger i stadsdelen Bredvik, i västra delarna av Växjö nära Norra Bergundasjön. Skolan invigdes 2017 och har ljusa och rymliga lokaler, en stor idrottshall och en utemiljö med både konstgräsplan, utegym och närhet till naturen. I anslutning till skolan finns också Pär Lagerkvist förskola.

Kontakter

 • Pär Lagerkvistskolan

  Expedition

  0470-59 94 13

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Bredviksvägen 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Pär Lagerkvistskolan

  Box 1222, 351 12