Om Pär Lagerkvistskolan

Pär Lagerkvistskolan är en skola med årskurser från förskoleklass till årskurs 9, uppdelade i två enheter; F-6 och 7-9. Skolan ligger i stadsdelen Bredvik, i västra delarna av Växjö nära Norra Bergundasjön. Skolan invigdes 2017 och erbjuder ljusa och rymliga lokaler, en stor idrottshall och en utemiljö med både konstgräsplan, utegym och närhet till naturen. I anslutning till skolan finns också Pär Lagerkvist förskola.

Årskurs F-6

Pär Lagerkvistskolan är en växande skola som för närvarande har 250 elever.

På F-6 ser vi elevers olikheter som en tillgång. Vi erbjuder en tillgänglig lärmiljö som är strukturerad och vi erbjuder en varierad undervisning för att främja elevernas personliga utveckling och lärande. Genom kontinuerligt arbete med att skapa trygga och förtroendefulla relationer skapas möjligheter för våra elever att utvecklas så långt som möjligt utifrån utbildningens mål.

F-6 lokaler ligger i husets östra del med en kreativ och inbjudande skolgård. Lokalerna är präglade av transparens och är välplanerade för att skapa trygghet för våra elever. Fritidsverksamheten finns i direkt anslutning till klassrummen. Goda möjligheter finns att nyttja skolans bibliotek, dansrum och idrottshall. För oss är det viktigt att varje elev blir sedd för den man är, varje dag. Goda relationer med våra elever och vårdnadshavare är grunden till trygghet.

Årskurs 7-9

På Pär Lagerkvistskolan 7-9 arbetar vi tillsammans för att alla elever ska känna sig trygga och trivas i skolan, och på så sätt ges de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig undervisningen och nå goda resultat. Skolan har 450 elever och ett 30-tal legitimerade ämneslärare och speciallärare, som tillsammans ger kvalitativ och stimulerande undervisning, anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. Dessutom finns en grupp elevstödjare som arbetar nära elever på både lektioner och på raster.

Skolan har ett elevhälsoteam där skolledning, kurator, skolsköterska, speciallärare och SYV ingår.

Skolans trygghetsteam, där skolans olika professioner finns representerade, har som sitt uppdrag att arbeta både förebyggande och åtgärdande med olika trygghetsfrågor.

I årskurs 7-9 är elever och medarbetare organiserade i tre arbetslag med tillhörande hemvister, där varje hemvist består av fem klassrum, tre grupprum och gemensamma ytor med elevskåp. Förutom hemvisterna finns det specialsalar för laborationer, bild, slöjd, teknik, musik och hemkunskap. Mitt i hjärtat av skolan ligger fritidsgården, som erbjuder rastaktiviteter som biljard, brädspel, pyssel eller ett ställe att bara vara en stund. Här finns också en kiosk som säljer mellanmål. I anslutning till fritidsgården finns skolans vackra innergård. Pär Lagerkvistskolan har också ett stort, ljust bibliotek, där elever kan läsa och låna böcker. Bibliotekarien samverkar även med skolans lärare i undervisningen.

Kontakter

 • Pär Lagerkvistskolan

  Expedition

  0470-59 94 13

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Bredviksvägen 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Pär Lagerkvistskolan

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023