Förskola: ökning från 15 till 20 timmar

Växjö kommun utökar tiden på förskolan från 15 till 20 timmar i veckan från och med den 1 augusti 2024. Detta innebär bland annat att förskolebarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt att ha sitt barn på förskolan 20 timmar i veckan.

- Genom att utöka tiden till 20 timmar för de barnen som idag är inskrivna på 15 timmar, gör vi det möjligt för fler barn att ta del av innehållet i förskolan, säger Monika Hernborg-Charlin, verksamhetschef förskolan.

Ökningen gäller även den allmänna förskolan samt de barn, över 3 år, som idag är på förskolan fler än 20 timmar och som betalar en avgift. Du som redan har ditt barn på förskola och betalar en avgift behöver inte göra något kopplat till förändringen. Fakturorna uppdateras från och med höstterminen 2024 när den nya riktlinjen träder i kraft. Mer information om förändringen kommer längre fram.

Mer information om förändringen

Satsningen berör alla barn som är inskrivna i allmän förskola, barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande.

  • 15 timmars allmän förskola måste erbjudas alla barn från höstterminen de fyller tre år. Om barnet som är tre år eller äldre endast går 15 timmar i veckan är förskolan gratis. Från augusti gäller det de 20 timmarna.
  • Den som har sin treåring (eller äldre barn) inskriven i förskolan mer än de 15 timmarna betalar en reducerad avgift. Samma sak ska gälla för 20 timmar.
  • Barn under tre år vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande kommer även fortsättningsvis betala för de 20 timmarna.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år de fyller 3 år. Allmän förskola är kostnadsfri och är i vanliga fall 525 timmar per år inom den vanliga förskolan. Ansökan till allmän förskola görs via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Mer information om allmän förskola

Senast uppdaterad: 7 mars 2024