Dokumenthanteringsplaner

En dokumenthanteringsplan beskriver vilka handlingstyper som finns hos en verksamhet och hur handlingstyperna ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen innehåller gallringsbeslut som är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska få gallra (förstöra) allmänna handlingar.

Tidigare har varje förvaltning och bolag haft en egen dokumenthanteringsplan, men Växjö kommun arbetar nu med att införa en gemensam verksamhetsbaserad (processorienterad) dokumenthanteringsplan. I takt med framtagandet av denna kommer befintliga dokumenthanteringsplaner helt eller delvis att ersättas.

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan - Inledning , 100 kB.

Delar numrerade enligt VerkSAM

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 2.7.7.1 Tjänstekort , 299 kB.

1.4 Planering och uppföljning av verksamheten (2020-11-17) , 151 kB.

1.10 Hantera kommunens varumärke (2020-11-17) , 127 kB.

2.4 Ekonomiadministration (2020-11-17) , 210 kB.

2.5 Finans- och skuldförvaltning (2020-11-17) , 165 kB.

2.13 Intern service (2020-11-17) , 140 kB.

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.1 Skydd mot olyckor, 862 kB. Länk till annan webbplats.

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.2 Krisberedskap, 892 kB. Länk till annan webbplats.

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.3 Höjd beredskap, 857 kB. Länk till annan webbplats.

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.4 Hantera krissituationer, 858 kB. Länk till annan webbplats.

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.5 Skydd och säkerhet, 888 kB. Länk till annan webbplats.

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.7 Skade- och tillbudsrapportering, 855 kB. Länk till annan webbplats.

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan 5.8 Brottsförebyggande arbete, 864 kB. Länk till annan webbplats.

3.1 Borgerliga ceremonier (2020-11-17), 131 kB. Länk till annan webbplats.

3.2 Invånar- och kundservice (2020-11-17), 141 kB. Länk till annan webbplats.

3.9 Stiftelser, fonder och donationer (2020-11-17), 129 kB. Länk till annan webbplats.

5.6 Försäkringar (2020-11-17) Länk till annan webbplats.

Delar numrerade enligt Växjö kommuns klassificeringsstruktur

2.1 Kommunicera för invånarnas, näringslivets, besökarnas och medarbetarnas kännedom, kunskap och delaktighet Länk till annan webbplats.

2.2 Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling och implementering för resultat , 233 kB.

2.4 Förse organisationen med kunniga medarbetare med möjligheter att utvecklas för god kompetensförsörjning Länk till annan webbplats.

2.5 Ge stöd till den politiska verksamheten och ge möjligheter för insyn och delaktighet för att upprätthålla demokrati , 443 kB.

2.7 Ge stöd vid upphandling, ekonomi och redovisning för god ekonomisk hushållning Länk till annan webbplats.

4.3.1 Utreda och besluta inom överförmyndarnämnden Länk till annan webbplats.

4.3.2 Utreda och besluta inom äldreomsorgen Länk till annan webbplats.

4.3.3 Utreda och besluta inom omsorg funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

4.3.4 Utreda och besluta inom individ- och familjeomsorg Länk till annan webbplats.

4.4 Ge stöd och insatser utifrån fysiska, psykiska och sociala behov Länk till annan webbplats.

4.5. Stödprocesser till Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv , 177 kB.

Växjö kommun har även en kommunövergripande dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse, se Växjö kommunkoncerns gemensamma gallringsplan , 140 kB..

Kontakter

Senast uppdaterad: 23 maj 2024