E-tjänsterna Barn- och elevuppgifter och Skolskjuts

Varje läsår behöver uppgifter om ditt barn lämnas till förskolan eller skolan och för att du ska kunna lämna uppgifterna enkelt har vi e-tjänsterna barn-och elevuppgifter och ansökan om skolskjuts.

Du kan enkelt logga in med e-legitimation och skriva informationen på webben. Det tar mindre tid och innebär en ökad säkerhet. Den första vårdnadshavaren lämna in uppgifterna och den andra går in och signerar på Mina Sidor.

Uppgifterna till e-tjänsten hämtas från KIR, kommuninvånarregistret och förskolornas och skolornas system.

För att kunna göra e-tjänsten måste ditt barn ha en aktiv placering på en kommunal förskola eller skola. Vid delad eller gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna signera e-tjänsten och måste ha e-legitimation.

Familjer som flyttar till Växjö kommun, kan inte göra e-tjänsten förrän den dagen barnet har en aktiv placering, det vill säga börjar förskolan eller skolan.

Om du inte kan skaffa dig e-legitimation och inte kan göra e-tjänsten, vänd dig till ditt barnets förskola eller skola. Elever/vårdnadshavare med skyddad identitet ska inte använda sig av e-tjänsten.

Senast uppdaterad: 29 april 2022