E-tjänster för dig som har arbetat på Växjö kommun

Här kan du som får stöd för att komma i arbete utföra ärenden och kommunicera med din handläggare. Det är också här som du som avslutat eller ska avsluta din anställning i Växjö kommun beställer arbetsgivarintyg eller ansöker om tjänstepension.

Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in. Du som har arbetat på ett av de kommunala bolagen kan inte använda e-tjänsten utan behöver vända dig direkt till det bolag som du har varit anställd på.

Ansökan om tjänstepension

Arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg, beställ

Medborgartjänst arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 28 maj 2024