Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder i Utvandrarnas hus om inget annat anges. Sammanträdena startar klockan 14:00.

Sammanträdesdagar 2024

  • 27 februari
  • 19 mars
  • 23 april
  • 14 maj (OBS! Inställt på grund av för få ärenden till behandling)
  • 4 juni
  • 27 augusti
  • 22 oktober
  • 19 november
  • 17 december
Senast uppdaterad: 22 april 2024