Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla valärenden som kommunfullmäktige hanterar.

Om en ledamot i till exempel miljö- och byggnämnden avsäger sig sitt uppdrag är det valberedningens uppgift att lämna förslag på en ny person som ledamot i miljö- och byggnämnden.

Sök kontaktuppgifter till kommunfullmäktiges valberedning. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 januari 2023