Kommunfullmäktiges gruppledare

För att se vilka gruppledare som ingår i kommunfullmäktige kan du söka i vårt förtroendemannaregister.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022