Bolag, stiftelser och förbund

Växjö kommun bedriver verksamhet i förvaltningsform, stiftelseform och i bolagsform. I koncernen Växjö kommun ingår, förutom kommunen, 14 hel- och delägda aktiebolag, kommunalförbund, föreningar, råd och samfälligheter samt stiftelser och donationsfonder.

Översikt över alla hel- och delägda aktiebolag, kommunalförbund, föreningar, råd och samfälligheter, samt stiftelser och donationsfonder.

Helägda bolag

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)
Vidingehem AB
Växjö & Co AB
Växjö Energi AB (Veab)
Växjö Energi Elnät AB
Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab)
Växjö Linnaeus Science Park AB

Delägda bolag

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Huseby Bruk AB
Kulturparken Småland AB 
Växjö Småland Airport AB
Södra Smålands Avfall & Miljö AB (SSAM)
Wexnet AB

Kommunalförbund

Samordningsförbundet Värend
VOB Kronoberg, förbundsdirektionen i kommunalförbundet
Värends räddningstjänstförbund

Föreningar, råd och samfälligheter

Växjö Citysamverkan ideell förening

Stiftelser och donationsfonder

Stiftelsen Braåsgården
Stiftelsen J.P. Gustafsson
Stiftelsen Smålands museum
Svenska Emigrantinstitutet
Växjö kommuns förvaltade stiftelser och donationsfonder

Senast uppdaterad: 27 januari 2023