Kommunens kvalitet- och brukarundersökning

Växjö kommun mäter resultat för att följa upp hur vi lever upp till våra mål och klarar kraven på god ekonomisk hushållning. En del av resultatet är medborgarens upplevelse av den service och de tjänster som Växjö kommun erbjuder.

För att förstå medborgarens upplevelse genomförs brukarundersökningar i kommunens verksamheter. Den information och förståelse en verksamhet får genom brukarundersökningar ger bättre förutsättningar att utveckla verksamheten med fokus på dem vi är till för.

En sammanställning av Växjö kommuns mål och resultat finns i Växjö kommuns årsredovisning. Där beskrivs verksamheternas resultat, brukarupplevelser och det ekonomiska resultatet.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022