Så behandlas dina personuppgifter vid allmänt intresse

För att kunna bearbeta din ansökan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att din ansökan lämnas obearbetad.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de behövs för ändamålet och då kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas med andra nämnder i kommunen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra parter, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är berörd nämnd/styrelse på Växjö kommun, organisationsnummer 212000-0662, box 1222 351 12 Växjö. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Växjö kommun genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen webbplats Länk till annan webbplats..

Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022