Så behandlas dina personuppgifter i formulär

När du fyller i ett formulär på webbplatsen behandlar och sparar Växjö kommun dina personuppgifter.

Det är i huvudsak din e-postadress, namn och kontaktuppgifter som Växjö kommun behöver behandla när du fyller i ett formulär. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att du inte kan utnyttja formulärstjänsten.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter.

Nyhetsbrev och olika intresseanmälningar

Den rättsliga grunden för våra nyhetsbrev och olika intresseanmälningar är allmänt intresse. Du har när som helst rätt att avregistrera dig från att få fler utskick eller din intresseanmälan. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som utskicken, eller verksamheten du anmält intresse för, pågår. Dock gallras dina uppgifter när du meddelar att du inte längre vill ha något utskick. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi behandlar också uppgifter om allergi och mat för att säkerställa att du får rätt kost.

Medlemskap i nätverk och ändra i evenemang

Om du vill bli medlem i nätverket Expansiva Växjö eller ändra i ett evenemang är den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter avtal. Vi behöver spara uppgifter för att att hålla en uppdaterad medlemsmatrikel och kunna skicka olika utskick och inbjudningar till dig. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som utskicken, eller verksamheten du anmält intresse för, pågår. Dock gallras dina uppgifter när du meddelar att du inte längre vill ha något utskick eller inte längre är. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Ansökningar om tillstånd med mera

När det gäller ansökningar om tillstånd eller liknande till miljö- och byggnämnden, till samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för arbete och välfärd och omsorgsnämnden är den rättsliga grunden för vår behandling myndighetsutövning. Vi behöver då också behandla ditt personnummer och i vissa fall fastighetsbeteckning så att vi kan säkerställa en korrekt hantering av din ansökan. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att förvara dem i ett arkiv enligt lag och kommunala bestämmelser. De personuppgifter vi behandlar när det gäller renhållning/sophämtning kommer att delas med underleverantörer som utför hämtning och motsvarande åt oss. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden (renhållning/sophämtning), miljö- och byggnämnden (ansökan djur, viss verksamhet och anmälan matförgiftning), arbete och välfärd samt omsorgsnämnden (kontaktperson et cetera). För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till personuppgiftsansvariga genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) webbplats Länk till annan webbplats.. Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 9 januari 2023