Diariet

Här kan du söka efter dokument som registrerats efter den 1 januari 2021.

Så här söker du i fältet

  • Välj om du vill söka bland Dokument, Ärenden eller Mötestillfällen.
  • Välj mellan vilka datum du vill söka.
  • Välj i dropplistan vilken nämnds diarium du vill söka i. Väljer du Alla beslutsinstanser söker du i alla diarium.
  • Skriv in ett sökord om du vill förfina träffen. (Exempelvis motion eller miljö).
  • Klicka på knappen Sök och sökträffarna visas då under sökfältet.

Vissa av dokumenten finns publicerade i fulltext medan andra bara finns med namn och registreringsdatum. Ett dokument är publicerat och möjligt att läsa här direkt i diariet om titeln står i blå text med en pdf-symbol efteråt som i exemplet:

Exempel dokument publicerat i fulltext

Exempel på ett dokument publicerat i fulltext

Alla dokument finns inte i diariet

Är du intresserad av att ta del av dokument som inte är publicerade är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024