Beställ betyg

Betygskopior från grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning/komvux kan beställas via kommunens e-tjänst "Beställa betygskopia".

Har du inte möjlighet att beställa betygskopia via e-tjänsten kan du göra det via telefon 0470-410 00.

Beställa betygskopia

Senast uppdaterad: 5 februari 2024