Om Öjaby skola

Öjaby skola är en tvåparallellig F–6-skola med drygt 300 elever. Skolan ligger i vackra omgivningar med utsikt över Helgasjön och med närhet till många grönområden.

På Öjaby skola jobbar vi för att alla ska känna alla och har därför många olika aktivitetsdagar/temadagar där vi arbetar tillsammans i åldersblandade grupper. Vidare har fritids och lågstadiet ett nära samarbete där de olika styrdokumenten delar beröringspunkter. På skolan arbetar vi med digitala verktyg. Eleverna har tillgång till varsin Ipad och vi använder oss av både digitala läromedel och böcker.

Öjaby skolas vision

På vår skola känner sig var och en välkommen och respekterad för den man är. Alla känner sig trygga och skolan är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Våra elever tror på sig själva och sina förmågor.

Kontakter

 • Öjaby skola

  Expedition

  0470-79 60 03

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Öjabyvägen 84, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Öjaby skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023