Om Åby skola

Åby skola är en F–6-skola med cirka 75 elever. Vår skola ligger naturskönt vid nordvästra stranden av Helgasjön med närhet till skog och mark.

Vi lägger stort fokus på trygghet och studiero, då det är grunden till en god lärmiljö och som hjälper oss att nå goda studieresultat. För att få en ökad trivsel och trygghet jobbar vi med rastaktiviteter och faddersystem för eleverna.

Våra elever möter välutbildad och engagerad personal som tar tillvara på elevens nyfikenhet och lust att lära. Vårt mål är att varje barn ska få en stark självkänsla, goda kunskaper och god självtillit för att på bästa sätt kunna möta framtiden.

Elevernas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Under höstterminen 2022 har elevråd och klassråd på Åby skola arbetat med att ta fram ”Elevernas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling , 478 kB.”. Det har vi gjort för att eleverna skall vara delaktiga i vårt värdegrundsarbete och för att en sådan plan ständigt behöver hållas aktuell och vara lätt att förstå för dem den är till för.

Diskussioner har förts i elevråd och klassråd kring varför vi behöver regler , hur vi skall vara mot varandra, hur det kan kännas när sådana regler bryts men också hur det känns om alla följer de regler som är till för att vi skall känna oss trygga och säkra med varandra under skoldagen. Resultatet av detta arbete har mynnat ut i en plan som alla elever varit delaktiga i att ta fram och som vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med som ett levande dokument i klasserna.

Kontakter

 • Åby skola

  Expedition

  0470-79 60 03

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Borgarvägen 18, Åby

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Åby skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 26 juni 2024