Om Pilbäckskolan

Pilbäckskolan är en tvåparallellig skola med cirka 350 elever. På skolan finns tre arbetslag (F-3,4-6 samt fritids) samt årskursteam för respektive årskurs. Förutom klasslärare finns resurspedagoger på både låg- och mellanstadie.

På skolan finns även tre speciallärare samt två lärarassistenter som arbetar på mellanstadiet. Skolsköterska finns på plats fem dagar i veckan och kurator två dagar. Skolan har tillgång till specialistkompetens, psykolog och specialpedagoger, från den övergripande elevhälsan enligt överenskommelse.

Pilbäckskolans värdegrundsarbete är levande och genomsyrar hela skolverksamheten. Skolan arbetar aktivt med att främja förståelse för andra och förmåga till inlevelse. Vi är rädda om varandra och peppar varandra till utveckling.

Pedagogerna på lågstadiet arbetar mycket med blandade grupper i matsal, idrott, grupptider, utflykter, skapande skola med mera. Man arbetar med EQ, samarbetsövningar, veckans dilemma, öppna frågor, EPA. Pedagogerna arbetar med att konkretisera och tydliggöra målen, att ha gemensamma temauppstarter och ta vara på elevernas intresse. Läxor som ges har ett syfte och en förhoppning om att göra vårdnadshavare delaktig.

På mellanstadiet arbetar arbetslaget medvetet mycket med EPA för att få igång diskussioner och elevernas lärande av varandra. Experimentellt lärande förekommer i många ämnen. Mellanstadiet arbetar med tvärgrupper och årskursblandat vid olika redovisningar. Man arbetar även med storgrupper (A- och B-sidan) med mycket lyckat resultat. Idrotten arbetar medvetet med samarbetsövningar och idrottslärare är drivande tillsammans med skolsköterskan när vi har vår Hälsovecka. Då fokuserar vi på saker man kan göra för att må bra som t ex olika rörelseaktiviteter, kost, information och diskussion kring hälsa, kost och aktiviteter. Hälsoveckan har hela skolan tillsammans.

Skolan har en medveten och väl inarbetad rutin kring konflikthantering, där eleverna får ta en aktiv, reflekterande roll för att förebygga framtida konflikter. Elevrådet genomför trygghetsvandringar tillsammans med skolledningen varje år för att kartlägga skolområdet och identifiera eventuella otrygga platser på skolområdet.

På Pilbäckskolan arbetar vi även aktivt med rörelse. Mellanstadiet har Puls-aktivitet två dagar i veckan och lågstadiet startar skoldagen med massage.

Under läsåret 2022/2023 har skolan följande prioriterade utvecklingsområden:

 • Normer och värden
 • Kunskapsutveckling
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Rörelse under skoldagen
 • Elevers ansvar och inflytande
 • Föräldrasamverkan
 • Bedömning och lärande

Kontakter

 • Pilbäckskolan

  Expedition

  0470-432 92

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Surbrunnsvägen 78, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Pilbäckskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 18 april 2024